Zamyslenia
logo Zamysleni Zamyslenia

Stiahni si aplikáciu
do svojho mobilu.
Je vyvinutá pre špecifikáciu
J2ME CLDC 1.1 MIDP 2.1.
aktualizované 3.5. 2015

zamyslenia na pre j2me